2012 Scholarship Recipients

Recipients of 2012 GMAA-Batchelor Aviation Scholarship:

Recipients of 2011 GMAA-Batchelor Aviation Scholarship

  • Tyler Norman – Embry Riddle Aeronautical University
  • Kathleen Suarez – Miami Dade College
  • Tewedaj Tiringo – Miami Dade College
  • Daniel Nunez – Miami Dade College
  • Jason Aarons – Broward College
  • Carlos Loaiza – Miami Dade College
  • Lossie Williams –
  • Ethal Simonette – Florida Memorial University
  • Francisco Pastrana – Broward College
  • Luis Heras – Miami Dade College